Nudes 2012-2015

Sculptures 2015-2016

MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya  /  MCU Museo Nacional de Escultura.