Photo Deconstructivism  /  2015 – In process   Technique. One shot. (No editing).

Scultures of MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya and MCU Museo Nacional de Escultura.